Migrationsrätt

Migrationsrätt berör lagar och regler kring utländska medborgares rätt att vistas i Sverige och inkluderar frågor om till exempel uppehållstillstånd, arbetstillstånd, anhörighetsinvandring, asyl, utvisning, ensamkommande barn och medborgarskap.