Migrationsrätt

Utländska medborgares rätt att vistas i Sverige med frågor om till exempel uppehållstillstånd, arbetstillstånd, anhörighetsinvandring, asyl, utvisning, ensamkommande barn och medborgarskap.