Miljörätt

Lagar och regler för att skapa en hållbar samhällsutveckling för hälsa och miljö till exempel begränsningar för användande av vatten och mark som reglering av avfall, utsläpp och kemikalieanvändning.