Nämndeman

En nämndeman är en vanlig medborgare som dömer i brottsmål samt vissa familjemål, tillsammans med den juridiskt utbildade domaren. De nomineras av de politiska partierna.