Nödvärn

Nödvärn innebär att det är tillåtet att använda sig av förbjudna metoder, som visst våld, när det gäller en nödsituation som när du behöver försvara dig själv eller någon annan.

Dessa fyra omständigheter nämns i lagen:

  1. När det gäller ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
  2. Mot någon som med våld eller hot om våld hindrar att egendom återtas på bar gärning.
  3. Mot en person som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i exempelvis en bostad eller liknande.
  4. Mot någon som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.