Notarie

En jurist som tjänstgör på en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Notariemeritering är ett formellt krav för den som vill bli åklagare, domare eller kronofogde.