Omedelbarhetsprincipen

Omedelbarhetsprincipen innebär att domstolen enbart ska döma på det som förs fram under rättegången.

1 januari 2022 infördes en viss lättnad av omedelbarhetsprincipen vilket gjorde det tillåtet att större utsträckning hänvisa till förhör som genomförts under polisutredningen.