Påföljd

Påföljd är straff som till exempel böter, skadestånd, fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom eller rättspsykiatrisk vård.