Partnering

Partnering är en samarbetsform för att skapa ett framgångsrikt projekt med samverkan med en transparent arbetsmiljö där deltagarnas kompetens tas tillvara på bästa sätt.