Praxis

Praxis beskriver ärenden som har avgjorts av högre instans och finns i de fall där lagtexten inte ger något entydigt svar och olika tolkningar kan förekomma.