Preklusion

Preklusion är ett juridiskt begrepp som innebär att ett rättsförhållande fastställs definitivt eller till exempel förlust av rätten att anropa nytt processmaterial eller en fordran som på rättslig väg upphävs. Rätten fastställer detta slutgiltigt.