Preklusion

Förlust av en rätt, till exempel förlust av rätten att anropa nytt processmaterial eller en fodran som på rättslig väg upphävs. Rätten fastställer rättsförhållandet definitivt.