Processrätt

Processrätt är ett rättsområde som är indelat i civilprocess, straffprocess och förvaltningsprocess. Dessa reglerar hur en rättegång går till i domstolar och vid skiljedomstolsprövning.