Sexualbrott

Ett sexualbrott innebär att en person utför en sexuell handling mot en annan person utan deras samtycke eller med hot eller tvång. Sexualbrott är allvarliga brott som kan innefatta olika typer av sexuella handlingar, som exempelvis våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt tvång, sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande av personer under 18 år, sexuellt ofredande och koppleri.