Straffrätt

Beskriver vad som är brottsligt och straffbart och vilken påföljd eller straff ett brott ska få. Detta inkluderar vad som är försök, medverkan eller stämpling till brott. Ett straff är fängelse eller böter medan en påföljd kan vara skyddstillsyn eller villkorlig dom.