Transporträtt

Transporträtt är ofta ett flerpartsförhållande som inkluderar utomstående, förutom säljaren och köparen och rör trafiksäkerhet, sjöfart, järnväg, flyg, körkort, parkering, färdtjänst, och kollektivtrafik.