Tvångsmedel

Tvångsmedel är åtgärder för brottsutredande syfte, till exempel gripande, häktning, husrannsakan och kroppsvisitation.