Tvistemål

En tvist uppstår när två parter inte kommer överens, och i de fall som parterna inte kan lösa tvisten på egen hand kan tingsrätten ta upp det.