Vårdnadshavare

Vårdnadshavare är en person som är juridisk ansvarig och har den rättsliga vårdnaden för ett barn och ska se till att barnens behov blir tillgodosett och att barnet har det bra. Oftast är detta föräldrarna till barnet.