Vårdnadsprocess, vårdnadstvist

En rättslig process där en förälder ansöker om att få ensam vårdnad för sitt/sina barn. Detta sker när man anser att den andra föräldern inte är lämplig att ta hand om barnet och tillgodose barnets behov.