Vad är Employee Value Proposition och varför är det så bra att ha ett sådant?

Employee Value Proposition (EVP) kan beskrivas som värdet för de anställda att jobba för arbetsgivaren. EVP är grunden i organisationens Employer branding. Syftet är att attrahera och behålla personal. I arbetet med EVP är det oerhört viktigt att utgå från vad företaget verkligen är och förstå att den bild av företaget som du kommunicerar internt också kommer sprida sig externt. Från EVP så skapar man en berättelse, storytelling, om företaget.

Syfte och mål med ett EVP är att

 • Påverka omvärldens uppfattning till det positiva
 • Skapa en sann och rättvis bild av arbetsgivaren
 • Öka kännedomen om företaget
 • Minska personalomsättning
 • Rekrytera rätt personal
 • Nå rätt målgrupper på rätt sätt med rätt innehåll
 • Skapa rätt förväntningar
 • Få kontroll över arbetsgivar-varumärket
 • Visa att ni är en attraktiv arbetsgivare
 • Hålla ihop kommunikationen oavsett kanal
 • Bidra till kultur och öka produktivitet

Byggstenarna i ett EVP
Detta är företagets kärnvärden och bildar en grund att bygga på som visar varför nya talanger ska söka sig till er och varför anställda ska stanna. Det ska vara tydligt vilka ni är, vart ni vill komma, och vad som är unikt med ert företag. Det är oerhört viktigt att de anställda håller med om den bild ni vill ge.

 • Compensation: ersättning i form av lön och bonussystem, samt möjlighet till löneförhöjning.
 • Benefits: förmåner som semesterdagar, försäkringar, pension, träning på arbetstid, samt flexibel arbetstid och arbetsplats.
 • Career: karriärsmöjligheter. Möjlighet att utvecklas inom bolaget. Utbildning. Utvecklingsmöten.
 • Culture: kultur. Kollegor, chefer och ledare, stöd och support, lagkänsla, gemensamma mål och värderingar.
 • Environment: arbetsmiljö. Ansvar, utmaningar, Tydliga roller.

Kursen Employer branding i praktiken – vägen till att bli en attraktivare arbetsgivare ger dig verktyg du behöver för att driva frågan i din organisation. Du får praktisk träning, inspiration och konkreta metoder som du kan använda i ditt dagliga arbete. Utbildningen varvar inspiration med övningar och verkliga case så att du kommer hem fullmatad med inspiration.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE