Tvisten gäller storleken på den ersättning för hinder som beställaren ska betala.

Från AB 04:

Hinder och ersättning

§ 4 Vid hinder enligt kapitel 4 § 3 p. 1 har entreprenören rätt att erhålla ersättning av beställaren för den kostnad som därigenom orsakas. Om beställaren kan visa att han inte skäligen kunnat räkna med hindret och inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna följderna av det, skall kostnaderna delas lika mellan beställaren och entreprenören.

Märk att det bara är hinder enligt 4:3 p. 1 (hinder på grund av omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida) som är ersättningsgillt. Se tvist 8.

Typiskt hinder som är ersättningsgillt: Beställarens bristande samordning mellan sidoentreprenörer. Om beställarens ansvar för samordning, se tvist 7.

Typiskt hinder som är ersättningsgillt till hälften: En myndighet ändrar ett tidigare givet tillstånd (beställaren ska enligt 1:10 utverka erforderliga tillstånd) på grund av dittills okända förhållanden på arbetsområdet. Entreprenören måste därför välja en dyrare arbetsmetod.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE