Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Tvisten gäller andra skador än skadorna i tvist 16 som ett fel eller vårdslöshet påstås ha orsakat.

Från AB 04:

§ 11 Part är skyldig att ersätta motparten för sådan skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel, om han varit vårdslös eller om skadan beror på fel för vilket entreprenören är ansvarig. Ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 % av kontraktssumman. Denna begränsning gäller inte, om den ansvarige har försäkringsskydd till högre belopp. I sådant fall maximeras ersättningsskyldigheten till detta belopp jämte förekommande självrisk.

För skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet föreligger ingen ersättningsskyldighet.

De ansvarsbegränsningar som följer av denna paragraf gäller inte när part gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

 

Begränsningen till 15 % av kontraktssumman gäller samtliga angivna skador sammantagna.

Att entreprenören ska ha ansvarsförsäkring framgår av 5:22 st. 3.

Grov vårdslöshet är vårdslöshet av mycket allvarligt slag. Det ska vara en kvalificerad avvikelse från normal aktsamhet. Se NJA 1992 s. 130 och NJA 1996 s. 118.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE