Tvisten gäller beställarens ansvar för samordning.

Från AB 04:

Ansvar för samordning

§ 9 Om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna, svarar beställaren för att hans egna arbeten samordnas med entreprenörens och med sidoentreprenörernas liksom för att deras arbeten samordnas med varandra, så att arbetena kan utföras och färdigställas enligt tidplanen. Arbetena skall i möjlig utsträckning utföras så att de inte hindrar någon annans arbete.

§ 4 Entreprenören är ensam behörig att leda entreprenadens utförande.

§ 9 ger beställaren rätt att föreskriva ändring av framdriften. Det inskränker entreprenörens rätt enligt § 4. Föreskriften kan ges som föreskrift om ÄTA-arbete. Ändring av framdriften, orsakad av samordning som avses i § 9, kan också omfattas av reglerna om likställda ÄTA-arbeten.

 

Om beställaren brister i sin samordning, kan det orsaka hinder som ger entreprenören rätt till dels förlängning av kontraktstiden, dels kostnadsreglering. Jag återkommer strax till hinderfrågorna.

Beställaren kan genom avtal ha lagt samordningsansvaret på en generalentreprenör eller en ”huvudentreprenör” (normalt den av sidoentreprenörerna som står för byggdelen).

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE