Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Vilka regler måste beaktas vid användningen av AI i offentlig sektor och hur ska det tillämpas? Daniel Westman beskriver regelverket och diskuterar det praktiska juridiska arbetet med AI.

Intresset för hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förbättra och effektivisera den offentliga sektorns arbete är stort. Många myndigheter har redan infört lösningar på området eller överväger att göra det.

Användningen av AI aktualiserar rättsliga överväganden inom många olika områden. Kursen ger en översikt över relevanta regelverk och en möjlighet att diskuteras de bedömningar som måste göras. Särskild uppmärksamhet riktas mot dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.).

Dessutom beskrivs ny EU-lagstiftning på området, framför allt AI-förordningen (AI Act) och nya regler för att förbättra tillgången till och användningen av data dataförordningen (Data Act) och dataförvaltningsförordningen (Data Governance Act).

I det avslutande passet diskuteras praktiska frågor kring juridiken i AI-projekt. Det finns tillfälle till erfarenhetsutbyte samt diskussion kring arbetssätt.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Vad är AI? Vilka möjligheter finns? Vilka är riskerna?
  • Så påverkar allmänna regler användningen av AI
  • Nya regler speciellt inriktade på AI och data, t.ex. AI-förordningen
  • Tips på hur juridiken rent praktiskt kan hanteras i AI-projektet

Syfte:

  • Kunskap om vanliga användningar av AI i offentlig sektor och vad de innebär
  • Insikt om de principiella rättsliga utmaningarna kopplade till AI inom olika rättsområden
  • Orientering om ny lagstiftning
  • Råd om det praktiska juridiska arbetet med AI samt möjlighet till erfarenhetsutbyte

Målgrupp:

Kursen passar chefer, projektledare, verksamhetsutvecklare, jurister, IT-chefer och AI-ansvariga i offentlig sektor och jurister som ger råd till offentlig sektor. Kursen passar även andra yrkesgrupper i offentlig sektor som har ett särskilt intresse av de rättsliga förutsättningarna för användning av AI samt medarbetare hos leverantörer av AI-system för offentlig sektor.

Kursdokumentation:

Presentationsbilder med hänvisningar till relevant källmaterial och andra nyttiga dokument.

Nivå/förkunskaper:

Kursen kräver inga tekniska eller juridiska förkunskaper.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
AI i offentlig sektor – begrepp, tillämpningar och risker m.m.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
AI och offentligrättsliga principer
Tillämpningen av dataskyddsregler (GDPR m.m.) på AI (1)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Tillämpningen av dataskyddsregler (GDPR m.m.) på AI (2)
AI-förordningen (AI Act)

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Annan ny lagstiftning, framför allt rörande data
Praktiskt arbete med AI samt frågor och diskussion

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

18 Okt 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 18 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Daniel Westman
Läs mer