Välkommen till en ny kurs med fullt fokus på AMA i praktiken under ledning av Viktoria Edelman, specialist inom entreprenadrätt.

Livesändning – kurstillfället den 22 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen omfattar en genomgång av AMA-systemet och hur det används för framtagande av förfrågningsunderlag. De regler som gäller för tillämpning och tolkning av projektspecifika Administrativa föreskrifter som tagits fram med AMA AF 12 som underlag gås igenom liksom de regler som gäller för framtagande av tekniska beskrivningar med hjälp av AMA Anläggning och AMA Hus. De berörda bestämmelserna i standardavtalen AB 04 och ABT 06 gås igenom liksom berörda bestämmelser i upphandlingslagarna.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Bakgrunden till AMA-systemet och administrativa AMA och tekniska AMA.
 • Tillämpningsföreskrifter och tolkningsregler för AMA AF och de tekniska AMA.
 • Hur AMA AF, AMA Anläggning 20 och AMA Hus 21 är uppbyggda.

Målgrupp:

De som arbetar med eller är ansvariga för att ta fram förfrågningsunderlag, såväl administrativa som tekniska delar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Allmänt om förfrågningsunderlag. Bakgrunden till AMA-systemet och AMA AF och de tekniska AMA AMA Anläggning och AMA Hus. Entreprenadjuridiskt perspektiv på beskrivningens roll i handlingarna och samspelet mellan olika handlingar och jämförelse med bestämmelser i standardavtalen AB 04/ABT 06 samt LOU/LUF

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Strukturen i AMA AF, AMA Anläggning och AMA Hus. Reglerna för samband mellan administrativa föreskrifter och AMA AF 12. Regler för samband mellan tekniska beskrivningar och tekniska AMA.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Upprättande av administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar. Genomgång av AMA AF 12, AMA Anläggning och AMA Hus med exempel.

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Övergripande orientering avseende övriga administrativa AMA bl.a. AMA AF Köp 08 och AMA AF Konsult 10

 • 16.00-

  Kursen avslutas