När ett företag genomgår en förvärvsprocess, verksamhetsövergång, sammanslagning eller liknande omorganisation aktualiseras vissa speciella delar inom arbetsrätten. På denna kurs får du med dig konkreta arbetsrättsliga verktyg för flera av de problem som du kan ställas inför i samband med en företagsöverlåtelse.

Under dagen går vi bl.a. igenom hur man rent praktiskt genomför en arbetsrättslig due diligence, vilka de vanligaste riskerna (findings) är och hur man kan skydda sig mot dem i förvärvs- eller försäljningssituationen. Vi kommer också gå igenom vilka överlåtelser som utgör en sådan övergång av verksamhet som aktualiserar de särskilda arbetsrättsliga skyddsregler som blir tillämpliga vid en verksamhetsövergång och vad dessa skyddsregler innebär. Vi kommer också tala om när förhandlingsskyldighet i samband med en förvärvssituation uppstår och hur man genomför en sådan förhandling. Vi kommer också beröra hur kollektivavtalen påverkas vid ett förvärv.

I en förvärvssituation är det många gånger också viktigt att skydda den know-how och de kundrelationer som finns i verksamheten och det kan man bl.a. göra genom att ta in så kallade konkurrens- eller värvningsförbud i anställningsavtal och/eller överlåtelseavtalet. Under dagen kommer vi gå igenom under vilka förutsättningar det är möjligt att ta in sådana klausuler i anställningsavtal och överlåtelseavtal i ljuset av Arbetsdomstolens senaste praxis på området. Dagen avslutas med en genomgång av vilka möjligheter man har att anpassa anställningsavtal och förhandla om befintliga anställningsvillkor i samband med en transaktion.

Som deltagare får du kunskap om

  • hur du genomför en arbetsrättslig due diligence i samband med en förvärvsprocess
  • hur du identifierar och bäst hanterar arbetsrättsliga findings
  • vilka transaktioner som utgör en övergång av verksamhet enligt 6b § LAS
  • vilka skyddsregler som aktualiseras i samband med en verksamhetsövergång
  • kunskap om den senaste praxisen avseende konkurrens- och värvningsförbud, och
  • vilka möjligheter som finns att omförhandla anställningsvillkor i samband med den integrationsprocess som ofta följer efter en förvärvsprocess

Målgrupp

Advokater, jurister och seniora HR-chefer,  styrelsemedlemmar, VD, ekonomichefer som vill vidga sina kunskaper inom de delar av arbetsrätten som aktualiseras i samband med en företagsöverlåtelse, verksamhetsövergång, sammanslagning eller liknande omorganisation.

Syfte/mål med utbildningen

Syftet med utbildningen är att du ska känna dig väl förtrogen med hur en due diligence går till, vilka findings du kan ställas inför och hur du kan hantera dem på bästa sätt samt vilka arbetsrättsliga skyddsregler som måste beaktas vid en övergång av verksamhet och vilka möjligheter du har att omreglera befintliga anställningsvillkor liksom att ta in konkurrens- och värvningsförbud i anställningsavtal och överlåtelseavtal.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

M&A processen, vanliga findings och hur man skydda sig mot dem.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Genomgång av begreppet verksamhetsövergång och de arbetsrättsliga skyddsregler som aktualiseras vid en verksamhetsövergång samt förhandlingsskyldighet i transaktionssammanhang.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Konkurrensklausuler, värvningsförbud och lojalitet.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Gyllene förmåner och anpassning av anställningsvillkor.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.980 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 19 maj 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Cecilia Bergman
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Lisa Ericsson
Advokat
Läs mer