Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,56 av 5,0 ⭐


I situationer avseende misskötsel i anställningen är det viktigt att vara medveten om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vad gäller kränkande särbehandling. Om en fråga avseende misskötsel i anställningen hanteras rättsosäkert kan denna felaktiga hantering snarare betraktas som kränkande särbehandling.

Kursen är speciellt riktad mot HR-konsulter, HR-chefer och förhandlingschefer samt fackliga representanter. Kursens mål är att orientera deltagarna i det svåra arbetet med att hantera frågor där medarbetare missköter sig i anställningen. Vikten av rättssäkerhet och tydlig dokumentation genomsyrar kursen.

Kursen fokuserar på expertfunktionens v/s chefernas roll i arbetet med att hantera misskötsel. Vilka krav/förväntningar finns på chefen med personalansvar? När och hur ska expertfunktionen kopplas in? Kursen innehåller också en genomgång och analys av utvalda och relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen. Deltagarna ges också goda möjligheter att under kursen ställa frågor. Möjlighet finns även att innan kurstillfälle skicka in frågor som sedan hanteras vid kurstillfället.

De flesta organisationer tvingas förr eller senare att hantera medarbetare som missköter sig. Den här kursen ger dig tips, råd och kunskap om vad du kan, och bör göra i förebyggande syfte. Kursen går också igenom hur du bör agera när misskötseln väl är ett faktum. Du får svar på mest angelägna frågorna: Vad är arbetsrättslig misskötsel v/s moralisk misskötsel? När finns det grund för uppsägning eller avsked? Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet? Hur ska arbetsgivaren hantera medarbetare som är sjuka? Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetstagare och arbetsgivare?

Målgrupp:

HR-chefer, HR-konsulter, HR-specialister och förhandlingschefer samt fackliga representanter. Kan även vara intressant för andra roller som kommer i kontakt med ämnet.

Kursdokumentation:

En kortare sammanfattad digital kursdokumentation för kursen ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Att hantera misskötsel av Georg Frick, som inte ingår i kursavgiften. Du beställer enklast boken via Frick Publishing eller Adlibris.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Arbetsgivarens undersökningsmöjlighet i rekryteringsprocessen
Giltiga anställningsavtal/avtalslagens regler om ogiltiga avtal

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Grundkrav i anställningen/arbetsskyldighet
Lojalitet, yttrandefrihet och sociala medier
Fackligt tolkningsföreträde om arbetsskyldighet
Arbetsrättsligt fel v/s moraliskt fel
Att genomföra en arbetsrättslig utredning
Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Arbetsrättsliga frågeställningar (kort workshop)
Korrigerande (eller medvetandegörande) samtal
Skriftlig erinran/varning
Förflyttning/omplacering
Förhandlingsskyldighet enligt MBL
Uppsägning/avsked

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00

Pass IV
Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen
Kränkande särbehandling v/s misskötsel

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 22 Jun 2023

On Demand
T.o.m. 22 Jun 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 22 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Georg Frick
Arbetsgivarkonsult
Läs mer