Fastighetsförvaltning upphandlas enligt en komplicerad avtalsform. Pehr Jacobson reder ut begreppen kring AFF-systemet och ABFF15.

Fastighetsförvaltning är ett område där allt fler tjänster upphandlas i konkurrens och grundade på det avtalssystem som blivit något av en branschstandard. Till systemet hör ett särskilt partsförhandlat standardavtal, ABFF 15, samt fastställda definitioner. Avtalsformen är komplicerad och rymmer många frågeställningar som måste regleras till följd av avtalens löptid, förändringar i ett fastighetsbestånd och parallella projekt såsom underhåll och ombyggnader.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med upphandling eller genomförande av entreprenader i egenskap av beställare, förvaltare, entreprenör eller konsult. Vi behandlar olika former av entreprenadupplägg, vi gör en genomgång av systematik och standardvillkor, och vi tittar på redovisning av vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Pehr Jacobsson, advokat och delägare i Advokatbyrån Hellgren Linander, leder kursen. Pehr är sedan många år specialiserad på entreprenadrätt.

Kursen ger dig ökad kunskap om:

 • Avtal som grundas på Aff-systemet och ABFF 15
 • Funktions- och frekvensavtal
 • Ersättningsformer såsom fast ersättning, rörlig ersättning och blandformer med tröskelvärden
 • Omfattningen av åtagandet, kalkyl- och tolkningsregler
 • Äta-arbeten och formaliakrav
 • Förvaltningsentreprenörens ansvar och sanktionssystem

Målgrupp:

Kursen riktar sig till beställare , entreprenörer, fastighetsförvaltare, konsulter och jurister som arbetar med upphandling och genomförande av entreprenader inom fastighetsförvaltning.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Genomgång av Aff-systemen med tillhörande beskrivningshjälpmedel.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Förekommande entreprenad- och ersättningsformer.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår).

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Genomgång av standardavtalet ABFF 15.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Tolkningsfrågor, praxis, tvistelösningsmetoder mm.

 • 16.00

  Kursen avslutas.