Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår nya kurs om avtalsfrågor i offentlig upphandling och regleringen av offentliga kontrakt. Föreläsare är experterna på offentlig upphandling, Andrea Sundstrand, docent och lektor vid Juridicum i Stockholm och PO Bergkvist, advokat, delägare Vinge Advokatbyrå

Det upphandlingsrättsliga regelverket innehåller bestämmelser om hur upphandlingsprocessen ska genomföras när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader. Men regelverket för även med sig ett antal avtalrättsliga frågeställningar vars svar inte alltid är klara.

Under dagen behandlas olika typer av avtalsrättsliga frågor som uppstår i samband med en offentlig upphandling och offentliga kontrakt. Som exempel kan nämnas kontakter innan en upphandling inleds, förhandlingar under förfarandet, olika typer av ramavtal och kontrakt i LOU och ändringar i och överprövning av offentliga kontrakt.

Kursens olika delar presenteras tillsammans med praktiska exempel och relevant praxis från såväl svenska domstolar som EU-domstolen. Under hela dagen ges även möjlighet att ställa frågor och ta upp egna exempel.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Kännedom om möjligheterna att förhandla i offentliga upphandlingar.
  • Insikt i förhållandet mellan upphandlingsreglerna och avtals- och köplagen.
  • Ingående kunskap om reglerna om avtalsändringar i offentliga kontrakt.

Syfte:

Syftet med utbildningsdagen är att du som deltagare efter kursen ska kunna hantera olika avtalsrättsliga frågor i en offentlig upphandling och få en bra förståelse för förhållandet mellan upphandlingsreglerna och avtals- och köplagen.

Målgrupp:

Kursen passar för jurister, inköpare, upphandlare och ekonomer som arbetar med det upphandlingsrättsliga regelverket och som behöver kunskap om de avtalsrättsliga bestämmelserna i den offentliga upphandlingen och om offentliga kontrakt.

Nivå/förkunskaper:

Deltagarna bör ha kännedom om regelverket om offentlig upphandling

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Förhållandet mellan upphandlingsrätten och avtalsrätten. Definitionen av offentliga kontrakt. Möjligheter och gränser för förhandlingar. Krav för giltighet och behörighetsfrågor. Obligatoriska klausuler. Ändrings- och optionsklausuler och dessas tillämpning i avtalsvillkor. Standardvillkor. Särskilda villkor vid fullgörande av offentliga kontrakt.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Ramavtal och olika typer av offentliga kontrakt. Odelbara kontrakt. Uppdelning av kontrakt. Hyresundantaget och undantag vid köp av fast egendom.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Avtalstolkning. Avtalsuppföljning. Avtalsändringar. Att avsluta ett kontrakt, uppsägning. Befintliga kontrakt vid ny upphandling. Offentlighet- och sekretess i  offentliga kontrakt.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Incitament, sanktioner och avtalsbrott. Påtryckningsmöjligheter. Olagligt direktupphandlade kontrakt. Överprövning av offentliga kontrakt, ogiltighet. Skadestånd.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

06 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 06 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Andrea Sundstrand
Doktorand
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Per-Ola Bergqvist
Advokat och delägare
Läs mer