Välkommen till vår kurs Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister. Med föreläsare advokat Bengt Bolin och Maria Sjöborg Wiksten, försäkringsjurist vid Folksam.

Livesändning – kurstillfället den 5 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Man kommer under kursdagen att metodiskt gå igenom de processrättsliga aspekterna, förberedelser för själva rättegången, vad som gäller generellt för försäkringsbranschen och vad man fokuserar på vid bevisrelaterade bedömningar. Utbildningen kommer till stor del baseras på fallövningar.

Som deltagare kommer du att få svar på frågor så som:

– Vilka är de vanliga situationerna för försäkringsbolag när det uppkommer tvist; antingen med försäkringstagare, med andra försäkringsbolag (regress mm), eller i ansvarstvister? Varför blir det tvist i dessa situationer, och vilken roll har bevisning i detta skede?

– Vilka försäkringar och villkor är de som ofta är föremål för tvist?

– Hur förändras försäkringsbolagets roll i förhållande till vilken typ av tvist det rör sig om?

– Finns det frågor där försäkringsbolagen avsiktligt gärna förlikas för att man helst inte vill ha ett slutligt rättsligt svar på frågan (för det skulle kunna leda till förluster eller andra komplikationer)?

– Finns det några villkor som försäkringsbolag tycker är extra viktiga gentemot försäkringstagare?

– Hur tänker försäkringsbolagen när det gäller bedrägerier, och vilken inverkan får det på bevisning i denna typ av mål?

– När det uppkommer tvister med försäkringstagare, andra försäkringsbolag, eller i ansvarstvister; vilket är vanligast att tvisten avser – omfattning av villkor, ansvar, orsakssamband eller skadans storlek? Exempel?

– Finns det några situationer för försäkringsbolag som är extra besvärliga? Har man i så fall övervägt att skriva om villkoren?

– Finns det frågor i de här sammanhangen där försäkringsbolag gemensamt övervägt en hantering (jfr regressöverenskommelsen)?

Målgrupp:

Advokater och jurister

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.