Behörighet och befogenhet

Hanteringsfrågor hos bodelningsförrättaren

Förlikningshantering

Under denna utbildning kommer vi att dyka djupt in i de centrala frågorna och belysa de praktiska aspekterna kring bodelningsförrättaruppdraget och boutredningsmannauppdraget. Föreläsare är Marie Wessel som är en av Sveriges främsta advokater inom familjerätt och försäkringsrätt. 

Kursen kommer att behandla praktiska frågor avseende bodelningsförrättarens uppdrag såsom hanteringsfrågor, till exempel sammanträde, protokoll, parter, värdering av egendom och behörighetsfrågor, till exempel äganderätter, skuldavräkning samt förlikning och beslut (delbeslut).

Kursen kommer vidare ta upp praktiska frågor avseende boutredningsmannens uppdrag såsom handläggningsfrågor (bouppteckning, möten, utredningsfrågor, protokoll, handlingsplan, värdering av egendomsfrågor, delgivning av testamente, förskottsutbetalningar, försäljning av egendom, verkställighet av legatföreskrifter), behörighet och befogenhet gentemot dödsbodelägare och tredje man, själva arvsskiftet, redovisningsskyldigheten och skadeståndsskyldigheten.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Hanteringsfrågor hos bodelningsförrättaren eller boutredningsmannen
  • Behörighet och befogenhet
  • Förlikningshantering
  • Själva beslutsfattandet

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater och andra praktiskt verksamma jurister som sysslar med bodelningar och boutredning och som arbetar eller avser att arbeta som bodelningsförrättare, boutredningsman eller testamentsexekutor.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

12 Sep 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 12 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marie Wessel
Advokat
Läs mer