Många som döms för bokföringsbrott har dömts på grund av att de varit oaktsamma, det vill säga de har inte känt till att eller när bokföringsskyldigheten åsidosatts. Okunskap är ingen ursäkt, tvärtom utsätter det dig för onödiga risker.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,64 av 5,0 ⭐


Bokföringsbrottets art som oaktsamhetsbrott ställer höga krav på dig som företagare, revisor/redovisningskonsult eller ekonomichef, där okunskap är inte är någon ursäkt, utan tvärtom utsätter det dig för onödiga risker.  Kursens syfte är att du skall slippa att hamna i situationer där du av ren oaktsamhet begår bokföringsbrott.

Kursen innehåller en systematisk genomgång av bokföringslagen för att belysa de krav som uppställs på bokföringsskyldigheten i denna. Därutöver sker en grundlig genomgång av bokföringsbrottets konstruktion om t ex;

  • Vem som kan bedömas vara ansvarig för att ett bokföringsbrott begås samt vem som kan vara medhjälpare.
  • De subjektiva och objektiva rekvisiten av bokföringsbrottet enligt 11 kap. 5 § brottsbalken.
  • Det så kallade effektrekvisitet, d.v.s. vilken omfattning och effekt felen/bristen i bokföringen måste ha för att ett bokföringsbrott ska anses begånget.

Ett flertal exempel kommer att visas för att exemplifiera olika former av bokföringsbrott samt för att visa vilka rutiner som krävs för att förebygga att bokföringsbrott, alternativt medhjälp till bokföringsbrott, begås av oaktsamhet.
Kursen behandlar även brottet Försvårande av skattekontroll, 2 § skattebrottslagen, som är ett ekobrott som det ofta åtalas för i samband med misstanke om bokföringsbrott. Detta brott utgår från bokföringen men har syftet att skydda genomförandet av skatterevisioner.

Som deltagare får du kunskap om:

• Bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen
• Hur ett bokföringsbrott uppstår
• De vanligaste formerna av bokföringsbrott som lett till åtal
• Vilka rutiner som krävs för att förebygga bokföringsbrott
• Vem som ansvarar för bokföringen och hur vd/styrelsen etc kan skydda sig

Målgrupp:

Revisorer, redovisningskonsulter, ekonomichefer, redovisningschefer och andra som behöver känna till när bokföringen kan bli brottslig.

Kursen vänder sig till de som arbetar praktiskt med eller ansvarar för företags bokföring och som i sin egenskap av företagsföreträdare, anställda samt redovisningskonsulter behöver känna till när bokföringen kan bli brottslig för att därmed kunna förebygga att hamna i sådana situationer av oaktsamhet.
Kursen vänder sig även till sådana yrkesgrupper som granskar bokföring, till exempel externrevisorer och skatterevisorer. Kursens fördjupande karaktär ger dig en utmärkt verktygslåda för att se till dina egna intressen i din yrkesutövning.

På denna kurs tar vi inte emot advokater eller jurister som deltagare.

Nivå/förkunskaper:

Denna kurs är en fördjupning av ämnet bokföringsbrott. Kursdeltagarna förutsätts därför ha grundläggande kunskap om vad ett bokföringsbrott är.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

18 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 18 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Ola Karlsson
Ekorevisor
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Per Håkan Larsson
Kammaråklagare
Läs mer