Välkommen till en heldag där vi går igenom grunderna för arbetet inom en compliancefunktion.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,56 av 5,0 ⭐


Vi kommer gå igenom compliancefunktionens roll och ansvar, begreppet intern styrning och kontroll, grunderna i ett riskbaserat arbetssätt för att sedan fokusera på det praktiska hantverket.

Där kommer vi blanda annat gå igenom följande frågeställningar

 • Hur identifierar och värderar man compliancerisker i verksamheten?
 • Hur utformar man en effektiv aktivitetsplan? Och vilka verktyg har Compliance att arbeta med?
 • Hur säkerställer man ett effektivt kontrollarbete och hur kan man använda kontrollarbetet för att driva förändring till en mer compliant verksamhet?
 • Effektiv rapportering – hur rapporterar man på ett effektivt och ändamålsenligt sätt till styrelse och ledning? Hur förankrar man slutsatser och iakttagelser från kontroller i verksamheten?
 • Vad gör man om brister inte åtgärdas eller man inte får gehör/genomslag för sina iakttagelser och slutsatser hos styrelse, ledning eller verksamheten?
 • Att navigera, kommunicera och skapa förtroende internt i en organisation som compliance

Därefter avslutar vi med att gå igenom några vanliga fallgropar och praktiska tips för framgångsfaktorer inom compliancearbetet

Som deltagare får du kunskap om

 • Compliancefunktionens roll och ansvar.
 • Begreppet intern styrning och kontroll.
 • Grunderna i det riskbaserade arbetssättet.
 • Praktisk vägledning i hur du genomför en riskbedömning och utformar en effektiv aktivitetsplan.
 • Hur du utformar ett effektivt kontrollarbete och rapporterar/kommunicerar dina iakttagelser och slutsatser.
 • Viktiga tips för att navigera, kommunicera och skapa förtroende internt.
 • Vanliga fallgropar och praktiska tips för framgångsfaktorer inom compliancearbetet.

Målgrupp

Compliance Officers (oavsett bolag eller typ av verksamhet/arbetsuppgifter), Bolagsjurister, Advokater, Konsulter inom compliance samt Internrevisorer, Revisorer och ledning/styrelse i finansiella bolag eller andra reglerade bolag som vill utöka sin förståelse för hur compliancearbetet fungerar.

Syfte/mål med utbildningen

Deltagarna ska efter genomgången kurs fått en förståelse för compliancefunktionens roll och ansvar, begreppet intern styrning och kontroll samt praktiska vägledning för ett effektivt compliancearbete.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

– Vad är compliance? Och hur har rollen utvecklats?
– Intern styrning och kontroll
– De tre försvarslinjerna
– Compliance roll och ansvar
– Det riskbaserade arbetssättet

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

– Att genomföra en risk-assessment
– Vikten av att förstå verksamheten och hur affären fungerar
– Utformande av aktivitetsplan
– Uppföljning och förnyad analys

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

– Vad är syftet med kontroller?
– Hur utformar man och genomför effektiva kontroller?
– Åtgärder och uppföljning
– Förankring, rapportering och eskalering
– Att utbilda verksamheten

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

– Oberoende vs råd & stöd
– Vad gör man om brister inte åtgärdas eller man inte får gehör/genomslag för sina iakktagelser och slutsatser hos styrelse, ledning eller verksamheten?
– Att navigera, kommunicera och skapa förtroende internt i en organisation som Compliance
– Vanliga fallgropar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

21 Mar 2024

Livesändning

Platser finns

On Demand
T.o.m. 21 Apr 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 21 mars  kommer endast att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Fredrik Styrlander
Head of Compliance
Läs mer