Välkommen till en heldag där vi går igenom grunderna för arbetet inom en compliancefunktion.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,90 av 5,0 ⭐


Vi kommer gå igenom compliancefunktionens roll och ansvar, begreppet intern styrning och kontroll, grunderna i ett riskbaserat arbetssätt för att sedan fokusera på det praktiska hantverket.

Där kommer vi blanda annat gå igenom följande frågeställningar

 • Hur identifierar och värderar man compliancerisker i verksamheten?
 • Hur utformar man en effektiv aktivitetsplan? Och vilka verktyg har Compliance att arbeta med?
 • Hur säkerställer man ett effektivt kontrollarbete och hur kan man använda kontrollarbetet för att driva förändring till en mer compliant verksamhet?
 • Effektiv rapportering – hur rapporterar man på ett effektivt och ändamålsenligt sätt till styrelse och ledning? Hur förankrar man slutsatser och iakttagelser från kontroller i verksamheten?
 • Vad gör man om brister inte åtgärdas eller man inte får gehör/genomslag för sina iakttagelser och slutsatser hos styrelse, ledning eller verksamheten?
 • Att navigera, kommunicera och skapa förtroende internt i en organisation som compliance

Därefter avslutar vi med att gå igenom några vanliga fallgropar och praktiska tips för framgångsfaktorer inom compliancearbetet

Som deltagare får du kunskap om

 • Compliancefunktionens roll och ansvar.
 • Begreppet intern styrning och kontroll.
 • Grunderna i det riskbaserade arbetssättet.
 • Praktisk vägledning i hur du genomför en riskbedömning och utformar en effektiv aktivitetsplan.
 • Hur du utformar ett effektivt kontrollarbete och rapporterar/kommunicerar dina iakttagelser och slutsatser.
 • Viktiga tips för att navigera, kommunicera och skapa förtroende internt.
 • Vanliga fallgropar och praktiska tips för framgångsfaktorer inom compliancearbetet.

Målgrupp

Compliance Officers (oavsett bolag eller typ av verksamhet/arbetsuppgifter), Bolagsjurister, Advokater, Konsulter inom compliance samt Internrevisorer, Revisorer och ledning/styrelse i finansiella bolag eller andra reglerade bolag som vill utöka sin förståelse för hur compliancearbetet fungerar.

Syfte/mål med utbildningen

Deltagarna ska efter genomgången kurs fått en förståelse för compliancefunktionens roll och ansvar, begreppet intern styrning och kontroll samt praktiska vägledning för ett effektivt compliancearbete.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

– Vad är compliance? Och hur har rollen utvecklats?
– Intern styrning och kontroll
– De tre försvarslinjerna
– Compliance roll och ansvar
– Det riskbaserade arbetssättet

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

– Att genomföra en risk-assessment
– Vikten av att förstå verksamheten och hur affären fungerar
– Utformande av aktivitetsplan
– Uppföljning och förnyad analys

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

– Vad är syftet med kontroller?
– Hur utformar man och genomför effektiva kontroller?
– Åtgärder och uppföljning
– Förankring, rapportering och eskalering
– Att utbilda verksamheten

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

– Oberoende vs råd & stöd
– Vad gör man om brister inte åtgärdas eller man inte får gehör/genomslag för sina iakktagelser och slutsatser hos styrelse, ledning eller verksamheten?
– Att navigera, kommunicera och skapa förtroende internt i en organisation som Compliance
– Vanliga fallgropar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Fredrik Styrlander
Head of Compliance
Läs mer