Alla verksamheter är idag mer eller mindre involverade i projekt och processer för att digitalisera sin verksamhet. Det handlar om olika verksamhetsprocesser – alltifrån administration till ledning. Denna utveckling har både juridiska och avtalsmässiga vinklar.

Livesändning – kurstillfället den 1 juni kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under kursen går Agne Lindberg igenom viktiga juridiska aspekter på digitaliseringsprojekt, framför allt vad gäller dataskydd, immaterialrätt och vissa branschfrågor. Han kommer även att redogöra för status avseende offentlig sektors digitalisering i förhållande till den svenska offentlighetsprincipen. Agne berör också den nya lagen om säkerhet för IT – NIS lagen och Cloud Act.

En viktig del av ett digitaliseringsprojekt är att säkra upp resultatet i olika avtal. Agne kommer att gå igenom de viktigaste avtalstyperna för digitalisering och hur man undviker fallgroparna.

Kursen är praktiskt inriktad och utgår från praktiska fall och exempel.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Genomgång av rättsregler som är viktiga för digitalisering med fokus på integritetsskyddslagstiftning (personuppgiftshantering) och vissa verksamhetsspecifika krav – t ex EBA guidelines och myndighetsregler för utläggning av data.
 • Grundläggande principer om immaterialrätt och vad som behöver stärkas i digitaliseringsprojekt.
  Fördjupad kunskap i hur man bygger ett fungerande avtal för digitalisering med fokus på projektavtal, avtal om outsourcing och molntjänster samt förvaltningsavtal.
 • Konkreta tips och exempel på hur man hanterar leverantörernas standardvillkor

Målgrupp:

Bolagsjurister, inköpare, IT-ansvariga, advokater som arbetar med avtal inom IT-området. Kursen riktar sig både till offentlig och privat sektor, men kursen tar inte upp upphandlingslagstiftning

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Digitaliseringjsuridik – dataskydd, immaterialrätt, branshregler och myndighetsrergler

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Digitalisieringsjuridik fots

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Avtal om digitalsering – Projektavtalet

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Avtal om digitalsering – tjänsteavtalen (outsourcing, molntjänster och förvaltning).

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.