I kursen om entreprenadavtalets svåra frågor står praktisk tillämpning i fokus. Innehållet riktar sig till dig som är beställare, entreprenör eller konsult och juridiskt insatt.

Vid entreprenadavtal och genomförande av entreprenader uppkommer tolkningsfrågor. Ofta framkommer även omständigheter som varken beställare eller entreprenör kände till eller hade räknat med. Detta leder till diskussioner och ibland tvister.

I den här kursen går vi igenom ofta förekommande frågor inom entreprenadrätten och du får ökad kunskap om hur du kan lösa dem. Du får även tips på hur du med hjälp av rätt utformade avtal kan undvika  fallgropar.

Under kursen behandlas praktiska typfall. Som deltagare bör du ha förkunskaper inom entreprenadrätt för att få ut mesta möjliga av dagen.

Vid kursen får du som kursdeltagare veta mer om:

  • Allmänna principer för avtalstolkning
  • Kontraktsåtagandets omfattning vid utförandeentreprenad och totalentreprenad, ansvar för lämnade uppgifter och egna tekniska lösningar
  • Reglering av ÄTA-arbeten, formaliaregler
  • Reglering av hinder och störningar, underrättelseregler
  • Garanti- och felansvar, genomförande av besiktningar
  • Regler om äganderätt och praktisk hantering av konkurser

Målgrupp

Advokater och jurister, beställare, entreprenörer och konsulter som är juridiskt insatta samt andra som arbetar med upphandling och genomförande av entreprenader.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Metoder för avtalstolkning.
Allmänna tolkningsregler.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Kontraktsåtagandets omfattning, tillämpning av tolkningsreglerna i AB 04 och ABT 06. Ansvar för lämnade uppgifter och tekniska lösningar.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Reglering av ÄTA-arbeten, formaliaregler. Reglering av hinder och störningar, underrättelseregler, krav på dokumentation.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Entreprenörens garanti- och felansvar. Genomförande av besiktningar, överbesiktning. Regler om äganderätt, praktisk hantering av konkurser.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

22 Feb 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 22 Mar 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 22 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Peter Thors
Advokat
Läs mer