En kurs med fokus på bland annat beställarens, entreprenörens och besiktningsmannens rättigheter och skyldigheter. Kursen är framtagen då det sedan flera år tillbaka råder brist besiktningsmän, efterfrågan på sakkunniga och möjligheten till uppdrag är således stor.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,75 av 5,0 ⭐


Rolf Andersson har efter bakgrund i tingsrätt och hovrätt arbetat ett antal år som branschjurist hos dåvarande Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, numera Sveriges Byggindustrier. Under del av den tiden var Rolf Andersson ledamot i Byggandets Kontraktskommitté och deltog då bland annat i den arbetsgrupp om 3 personer som skrev första utgåvan av boken BKKs besiktningshandledning.

Bakgrunden till utarbetande av den boken var ett allmänt missnöje bland branschens olika aktörer i frågor som handlade om felaktigheter vid genomförandet av besiktningar. Sedan 1983 arbetar Rolf Andersson i advokatverksamhet och med hög specialisering inom ämnesområdena entreprenad- och konsulträtt, med tillhörande försäkringsfrågor. Rolf Andersson har under denna tid vid ett stort antal tillfällen varit ombud vid s k överbesiktningar eller ledamot, partsutsedd eller ordförande, i överbesiktningsnämnder.

Kursen fokuserar på besiktningsbestämmelserna i AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07 och behandlar bland annat följande frågor:

 • Vad kan förväntas av besiktningsmannen i form av förkunskaper, förberedelse inför besiktning och genomförande av besiktning?
 • Vilka frågor skall upptas vid besiktning?
 • Vilka frågor faller utanför besiktningsmannens behörighet?
 • Vilka rättsverkningar/juridiska konsekvenser har olika typer av besiktningar?
 • I vilken utsträckning skall besiktningsman ta tillvara båda parters, beställarens och entreprenörens, intressen?
 • Vilka frågor skall behandlas i besiktningsutlåtandet?
 • Vad avses med anmärkningar med de allmänt förekommande beteckningarna E, B, U och G
 • Vad är skillnaden mellan syn, avsyning, förbesiktning, slutbesiktning, delslutbesiktning och kompletterande slutbesiktning?
 • Oklarheter vid besiktningar, ex vis ”entreprenaden godkänns i besiktigade delar”
 • Vanligt förekommande misstag vid besiktningar, checklista
 • Överbesiktning

Kursens huvudsakliga fokus

Rolf Andersson har uppgett att det är mycket viktigt för både beställare, entreprenörer och underentreprenörer att besiktningar genomförs på ett korrekt sätt samt med iakttagande av alla berörda parters intressen. Även beställares konsulter och involverade försäkringsbolag hos beställare, entreprenörer, underentreprenörer och konsulter påverkas indirekt av besiktningsmannens bedömningar.

Många onödiga och kostsamma tvister har uppstått genom åren till följd av dåligt genomförda besiktningar.

Kursdokumentation

Böckerna Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt samt boken Entreprenadbesiktning. BKKs handledning för besiktning enligt AB 04 och ABT 06 utgör rekommenderad kursdokumentation, men ingår inte i kurspriset. Den eller de böcker du saknar kan du tex beställa via Svensk byggtjänst, här och här.

Målgrupp

Tekniker, företrädare hos beställare, entreprenörer och underentreprenörer som engageras vid olika typer av besiktningar samt för besiktningsmän och biträdande besiktningsmän

OBS! Denna kursdag pågår i 5 timmar.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 15:00
Pass III

15.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 8 maj kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Rolf Andersson
Advokat
Läs mer