Den förenklade fastighetstaxeringen 2022 innebär inte någon egentlig förenkling för fastighetsägare. Alla ägare till hyreshus berörs av fastighetstaxeringen 2022. Mot bakgrund av att fastighetsskatten är en allt större kostnad för fastighetsägare och hyresgäster finns det all anledning att inte okritiskt acceptera de förtryckta uppgifterna i deklarationen utan att säkerställa att taxeringsvärdet grundas sig på korrekta uppgifter.

Kurstillfället den 9 september 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

I samband med fastighetstaxeringen 2022 så kommer hyresnivån för 2020 att tillämpas. Med hänsyn till att fastighetsbranschen har mött tuffa utmaningar under 2020 är det särskilt viktigt att säkerställa att de värden som ska rapporteras till Skatteverket är korrekta, det är inte alltid självklart att det är samma belopp som framgår av hyresaviseringarna.

Under detta kurstillfälle kommer vi att utveckla och förtydliga vilka uppgifter som ska deklareras i samband med fastighetstaxeringen och vad dessa har för betydelse för bestämmande av fastighetens taxeringsvärde. Vi går även igenom grunderna för justeringar av taxeringsvärdet för säregna förhållanden i de fall värdet inte överensstämmer med Skatteverkets värderingsmodell.

Fastighetens taxeringsvärde påverkar fastighetsskatten och har blivit en allt viktigare i fråga i samband med transaktioner. Vi kommer gå igenom vilka risker som en felaktig fastighetsskatt kan innebära i samband med transaktioner och hur dessa risker kan hanteras vid överlåtelser.

Under kursen kommer ni genom praktiska exempel och övningar få testa era nyvunna kunskaper.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur en fastighet deklareras inför fastighetstaxeringen 2022
 • Vanliga fällor och fel i deklarationen
 • Eventuella möjligheter för nedsättning av taxeringsvärdet
 • Möjligheter till omprövning
 • Due Dilligence och hantering av risker

Målgrupp:

Revisorer och redovisningskonsulter, skattekonsulter, ekonomer på bygg- och fastighetsbolag, fastighetsägare och fastighetsförvaltare samt de som önskar fördjupad praktisk kunskap om fastighetstaxering.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion. Varför är det viktigt med fastighetstaxering?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Grundläggande genomgång av fastighetstaxering och dess regelverk
  • Värderingsmodell
  • Indelning av byggnad
  • Ytor
  • Hyra
  • Säregna förhållanden
  • Projektfastigheter

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Praktiska exempel och övningar.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Fastighetstaxering i DD-processen
  Hantering av risker vid transaktioner
  Stämpelskatt – Värderingsintyg ska basera sig på taxeringsvärde, inte marknadsvärde.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.