Mot bakgrund av att fastighetsskatten är en allt större kostnad för fastighetsägare och hyresgäster finns det all anledning att inte okritiskt acceptera de förtryckta uppgifterna i deklarationen utan att säkerställa att taxeringsvärdet grundar sig på korrekta uppgifter.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.8 av 5.0 ⭐


I samband med fastighetstaxeringen 2025 så kommer hyresnivån för 2023 att tillämpas. Med hänsyn till att fastighetsbranschen har mött tuffa utmaningar under 2023 är det särskilt viktigt att säkerställa att de värden som ska rapporteras till Skatteverket är korrekta, det är inte alltid självklart att det är samma belopp som framgår av hyresaviseringarna.

Under detta kurstillfälle kommer vi att utveckla och förtydliga vilka uppgifter som ska deklareras i samband med fastighetstaxeringen och vad dessa har för betydelse för bestämmande av fastighetens taxeringsvärde. Vi går även igenom grunderna för justeringar av taxeringsvärdet för säregna förhållanden i de fall värdet inte överensstämmer med Skatteverkets värderingsmodell.
Fastighetens taxeringsvärde påverkar fastighetsskatten och har blivit en allt viktigare i fråga i samband med transaktioner. Vi kommer gå igenom vilka risker som en felaktig fastighetsskatt kan innebära i samband med transaktioner och hur dessa risker kan hanteras vid överlåtelser.

Under kursen kommer ni genom praktiska exempel och övningar få testa era nyvunna kunskaper.

Som deltagare får du kunskap om

  • Hur en fastighet deklareras inför fastighetstaxeringen 2025
  • Vanliga fällor och fel i deklarationen
  • Eventuella möjligheter för nedsättning av taxeringsvärdet
  • Möjligheter till omprövning
  • Due Dilligence och hantering av risker

Målgrupp

Revisorer och redovisningskonsulter, skattekonsulter, skattejurister, ekonomer på bygg- och fastighetsbolag, fastighetsägare och fastighetsförvaltare samt de som önskar fördjupad praktisk kunskap om fastighetstaxering.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Introduktion. Varför är det viktigt med fastighetstaxering?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Grundläggande genomgång av fastighetstaxering och dess regelverk
• Värderingsmodell
• Indelning av byggnad
• Ytor
• Hyra
• Säregna förhållanden
• Projektfastigheter

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Praktiska exempel och övningar.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fastighetstaxering i DD-processen
Hantering av risker vid transaktioner
Stämpelskatt – Värderingsintyg ska basera sig på taxeringsvärde, inte marknadsvärde.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

05 Sep 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 05 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället  kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Marzena Dabrowska
Manager
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Thomas Almendal
Partner
Läs mer