Den förenklade fastighetstaxeringen 2022 innebär inte någon egentlig förenkling för fastighetsägare. Alla ägare till hyreshus berörs av fastighetstaxeringen 2022.

Mot bakgrund av att fastighetsskatten är en allt större kostnad för fastighetsägare och hyresgäster finns det all anledning att inte okritiskt acceptera de förtryckta uppgifterna i deklarationen utan att säkerställa att taxeringsvärdet grundas sig på korrekta uppgifter.

I samband med fastighetstaxeringen 2022 så kommer hyresnivån för 2020 att tillämpas. Med hänsyn till att fastighetsbranschen har mött tuffa utmaningar under 2020 är det särskilt viktigt att säkerställa att de värden som ska rapporteras till Skatteverket är korrekta, det är inte alltid självklart att det är samma belopp som framgår av hyresaviseringarna.

Under detta kurstillfälle kommer vi att utveckla och förtydliga vilka uppgifter som ska deklareras i samband med fastighetstaxeringen och vad dessa har för betydelse för bestämmande av fastighetens taxeringsvärde. Vi går även igenom grunderna för justeringar av taxeringsvärdet för säregna förhållanden i de fall värdet inte överensstämmer med Skatteverkets värderingsmodell.

Fastighetens taxeringsvärde påverkar fastighetsskatten och har blivit en allt viktigare i fråga i samband med transaktioner. Vi kommer gå igenom vilka risker som en felaktig fastighetsskatt kan innebära i samband med transaktioner och hur dessa risker kan hanteras vid överlåtelser.

Under kursen kommer ni genom praktiska exempel och övningar få testa era nyvunna kunskaper.

Som deltagare får du kunskap om

  • Hur en fastighet deklareras inför fastighetstaxeringen 2022
  • Vanliga fällor och fel i deklarationen
  • Eventuella möjligheter för nedsättning av taxeringsvärdet
  • Möjligheter till omprövning
  • Due Dilligence och hantering av risker

Målgrupp

Revisorer och redovisningskonsulter, skattekonsulter, ekonomer på bygg- och fastighetsbolag, fastighetsägare och fastighetsförvaltare samt de som önskar fördjupad praktisk kunskap om fastighetstaxering.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Introduktion. Varför är det viktigt med fastighetstaxering?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Grundläggande genomgång av fastighetstaxering och dess regelverk
• Värderingsmodell
• Indelning av byggnad
• Ytor
• Hyra
• Säregna förhållanden
• Projektfastigheter

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Praktiska exempel och övningar.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fastighetstaxering i DD-processen
Hantering av risker vid transaktioner
Stämpelskatt – Värderingsintyg ska basera sig på taxeringsvärde, inte marknadsvärde.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 13 september 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Marzena Dabrowska
Tax Senior Associate
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Thomas Almendal
Tax Director
Läs mer