Fördjupa dig i metodiken kring finansiell analys och företagsvärdering med denna praktiska kurs. Som kursdeltagare får du arbeta i teori och praktik med värdering. Kursen kommer framförallt att behandla datamodellen för kassaflödesvärdering (DCF) och de olika faktorer som har betydelse för den slutliga värderingen. Under kursen kommer du att få arbeta praktiskt i Excel under handledning av Peter Malmqvist.

Kunskap inom finansiell analys och företagsvärdering efterfrågas allt mer. Företagsförvärv har kommit att bli en naturlig del i näringslivet och företagsvärderingar har även dem därav blivit allt viktigare och fått en större roll.  Som exempelvis revisor eller redovisningskonsult är det av stor vikt att förstå de vanligast förekommande modellerna, samt att ha koll på de finansiella nyckeltal och de ekonomiska referensramar som förekommer vid företagsvärdering.

Kursen är centrerad kring en professionell datamodell för kassaflödesvärdering, nämligen DCF-modellen. Denna modell är vanligt förekommande och används flitigt bland professionella värderare. Den bygger på en prognos av företagets framtida kassaflöden, vilken i sin tur styrs av prognoser för bolagets tillväxt och lönsamhet.

Deltagarna kommer praktiskt att få tillämpa denna modell, samt diskutera de redovisningsproblem som kan påverka modellen. Eftersom att avkastningen ofta är en av de mest intressanta bitarna i ett företag är en viktig del av kursen att förstå hur ett avkastningskrav tas fram vid värdering. Vi jobbar med faktiska case och simulerar olika handlingsalternativ och ser hur de påverkar företagets värde.

Denna praktiskt inriktade kurs kopplar ihop en rad olika områden inom ekonomi, som till exempel finansiell analys, redovisningskunnande, kunnande om ett företags affärsverksamhet, kunnande om konjunkturen, liksom räntans betydelse för den slutliga värderingen. Ett pussel, där den färdiga bilden blir aningen olika, beroende av vem som lägger det men som i slutändan alltid innebär en större förståelse för finansiell analys och företagsvärdering.

Under dagen får du får lära dig mer om:

  • En översikt av vanligt förekommande värderingsmodeller
  • Kunskap om kassaflödesvärdering, inklusive tillämpad prognosteknik
  • Kunskap om hur företagets kapitalkostnad beräknas
  • En orientering i vanliga finansiella nyckeltal för en analys.
  • Förståelse för vilka parametrar som påverkar ett företags värde
  • En färdig modell i dataprogrammet Excel, att ta med hem och tillämpa.

Analyser, värderingsarbete och beräkningar görs i Excel. För att du ska få ut maximalt av kursen krävs därför att du medtager egen dator med Excel.


MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare, chefekonomer, advokater, jurister, CFO samt andra som har intresse av eller kan tänkas komma i kontakt med företagsöverlåtelser.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Genomgång av finansiella nyckeltal, samt en översikt av värderingsmodeller.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Genomgång av kassaflödesvärderingsmodellen och avkastningskravet i samband med värdering.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Praktiskt arbete med ett faktiskt företag.
Simulering av olika alternativ.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Diskussion om problem och förtjänster med olika värderingsmodeller
Vilka parametrar har störst inverkan på företagets värde.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

21 Apr 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 21 Maj 2023

Utbildningstimmar: 6

Stockholm

25 Okt 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 25 Nov 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 21 april och den 25 oktober 2023 är tillgängligt både på plats och via livesändning. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Peter Malmqvist
Finansanalytiker
Läs mer