Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Lär dig metodiken kring finansiell analys och företagsvärdering med denna praktiska kurs. Som kursdeltagare får du arbeta i teori och praktik med värdering. Kursen kommer framför allt att behandla relativvärdering med hjälp av multiplar, samt förklara hur företagsvärdering och finansiell analys hänger ihop. Vi kommer även gå igenom hur inflation och ränta på verkar en företagsvärdering, liksom diskutera vanligt förekommande redovisningsproblem. En orientering kommer också att ges kring så kallad kassaflödesvärdering.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,47 av 5,0 ⭐


Kunskap inom finansiell analys och företagsvärdering efterfrågas allt mer. Företagsförvärv har kommit att bli en naturlig del i näringslivet och företagsvärderingar har även dem därav blivit allt viktigare och fått en större roll.  Som exempelvis affärsjurist, revisor eller redovisningskonsult är det av stor vikt att förstå de vanligast förekommande modellerna, samt att ha koll på de finansiella nyckeltal och de ekonomiska referensramar som förekommer vid företagsvärdering.

Kursen är fokuserad på det som brukar kallas relativvärdering. Här är multiplar en central och viktig del av arbetet. Företagsvärderingen bygger nämligen på en jämförelse av värdet mellan olika bolag. Med hjälp av denna jämförelse kan sedan ett värde fastställas på ett förvärvsobjekt. Jämförelser görs vanligen mot börsföretag, men förekommer också utanför de organiserade marknadsplatserna.

Värdering med hjälp av multiplar har även en teoretisk förankring i inflation, ränta och vinsttillväxt. Även detta samband går vi igenom relativt grundligt, liksom sambandet mellan ett företags värde och den finansiella utvecklingen över tid. Den centrala frågan blir: Vad får värdet på ett företag att öka.

Vi kommer diskutera värdering utifrån praktiska fall, i de flesta fall tillämpade på börsbolag, eftersom vi där har facit på värderingen. Detta är dock ingen kurs som primärt vänder sig till aktieplacerare, även om tekniken naturligtvis går att använda även för aktievärdering.

Eftersom vi jobbar med företagens finansiella rapportering, kommer även vanligt förekommande redovisningsproblem vi företagsvärdering att diskuteras. Det handlar ju om att undvika de vanligaste fällorna och felen i redovisningen för att komma rätt med en värdering.

Mot slutet av dagen ges också en orientering av en modell för kassaflödesvärdering. Det är en modell som kräver datastöd (Excel) och relativt god kunskap om redovisning, varför det handlar om en orientering. För de deltagare som önskar kommer även en modell i Excel att bifogas. För deltagare med kunskaper i redovisning går den att använda för egna värderingar.

Denna praktiskt inriktade kurs kopplar ihop en rad olika områden inom ekonomi, som till exempel finansiell analys, redovisningskunnande, kunnande om ett företags affärsverksamhet, kunnande om konjunkturen, liksom räntans betydelse för den slutliga värderingen. Ett pussel, där den färdiga bilden blir aningen olika, beroende av vem som lägger det men som i slutändan alltid innebär en större förståelse för finansiell analys och företagsvärdering.

Under dagen får du får lära dig mer om:

  • En översikt av vanligt förekommande värderingsmodeller
  • Diskussion om relativmultiplar, som p/e-tal, EV/EBIT, EV/EBITDA, p/s-tal, m fl
  • Kunskap om hur företagets kapitalkostnad beräknas
  • Vanliga finansiella nyckeltal vid en analys.
  • Förståelse för vilka parametrar som påverkar ett företags värde
  • Orientering om kassaflödesvärdering i dataprogrammet Excel.

Analyser, värderingsarbete och beräkningar görs i Excel. För att du ska få ut maximalt av kursen krävs därför att du medtager egen dator med Excel.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare, chefekonomer, advokater, jurister, CFO samt andra som har intresse av eller kan tänkas komma i kontakt med företagsöverlåtelser.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Genomgång av finansiella nyckeltal, samt en översikt av värderingsmodeller.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Genomgång av kassaflödesvärderingsmodellen och avkastningskravet i samband med värdering.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Praktiskt arbete med ett faktiskt företag.
Simulering av olika alternativ.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Diskussion om problem och förtjänster med olika värderingsmodeller
Vilka parametrar har störst inverkan på företagets värde.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

21 Okt 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 21 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Peter Malmqvist
Finansanalytiker
Läs mer