Fördjupa dig i metodiken kring företagsvärdering med denna praktiskt inriktade kurs. Kursen ställer kassaflödesvärderingsmodellen (DCF-modellen) i centrum, men försöker också visa modellens begränsningar. Kursen är tydligt praktiskt inriktad, men duckar inte för företagsvärderingens teoretiska aspekter eller för de redovisningsproblem som ofta kan påverka.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 5,0 av 5,0 ⭐


Kunskap inom finansiell analys och företagsvärdering efterfrågas allt mer. Företagsförvärv har kommit att bli en naturlig del i näringslivet och företagsvärderingar har fått en alltmer framskjuten roll, både i styrelser och företagsledningar. Även revisorer och redovisningskonsulter förväntas ofta vara kunnig inom området. Därför det av stor vikt att förstå både teorier och praktiska modeller. Det bidrar till ett bra beslutsunderlag.

Kursen är centrerad kring en datamodell för kassaflödesvärdering, som vanligtvis benämns kassaflödesvärdering, eller på engelska The Discounted Cash Flow model (DCF-modellen). Denna modell används flitigt bland professionella värderare, liksom aktieanalytiker och bygger på prognoser av företagets framtida kassaflöde, vilka i sin tur styrs av bolagets förväntade tillväxt och lönsamhet.

Deltagarna kommer praktiskt att få tillämpa DCF-modellen på Excel, samt diskutera, både de teoretiska problem som modellen innefattar, liksom de redovisningsproblem som kan påverka. Vi går igenom estimeringsteknik, problem med att fastställa avkastningskravet i olika räntemiljöer, liksom diskuterar om exempelvis skillnader i bolagsstorlek bör inverkar på värderingen.

För att stämma av utfallet i en kassaflödesvärdering används normalt relativvärderingar, där faktiska transaktioner bildar utgångspunkt för en företagsvärdering. Vi diskuterar vanligt förekommande multiplar som kan vara lämpliga vid den avstämning, samt i vilka olika situationer de är lämpliga att använda.

Vidare diskuterar vi hur bolagsspecifik risk bör mätas och inkluderas i modellerna, liksom betydelsen av den finansiella riskbedömningen. Ofta diskuterade balansposter som goodwill, samtidigt som den så kallade nettoskuldens betydelse för värderingen lyfts fram och diskuteras.

Under dagen får du får lära dig mer om:

  • Kunskap om kassaflödesvärdering, inklusive tillämpad prognosteknik
  • Kunskap om hur företagets kapitalkostnad beräknas
  • Förståelse för vilka parametrar som påverkar ett företags värde
  • En färdig modell i dataprogrammet Excel, att ta med hem och tillämpa.

Analyser, värderingsarbete och beräkningar görs i Excel. För att du ska få ut maximalt av kursen krävs därför att du medtager egen dator med Excel.

MÅLGRUPP:

Kursen riktar sig till revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare, advokater och jurister, chefekonomer, CFO samt andra som har intresse av eller kan tänkas komma i kontakt med företagsöverlåtelser.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Översikt av värderingsmodeller.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Genomgång av kassaflödesvärderingsmodellen samt den estimeringsteknik som används.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Kassaflödesvärdering av ett flertal olika företag. Simulering av olika alternativ (Excel).

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Fortsatt arbete med DCF-värderingar samt diskussion om redovisningsproblem som påverkar modellen. Vilka parametrar i modellen har störst inverkan på ett företagets värde?

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 2 juni och den 8 december kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Peter Malmqvist
Finansanalytiker
Läs mer