BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Transfer pricing eller internprissättning syftar på att allokera inkomster inom multinationella koncerner, så att varje koncernbolag betalar rätt skatt i rätt land. Enligt internprissättningsreglerna ska alla transferpriser mellan närstående företag som hör hemma i olika länder vara marknadsmässiga.

Kursen är en fortsättning på introduktionskursen som också ges av BG Institute. Kursen kommer bland annat att behandla substansfrågor, gränsöverskridande omstruktureringar, finansiella transaktioner, värdering av immateriella tillgångar, samt olika tvistlösningsmekanismer. Dessutom berörs de viktigaste förändringarna under senare tid avseende OECD:s BEPS-paket.

Vidare kommer kursen att behandla Skatteverkets kontrollmöjligheter avseende internprissättning och hur du bäst bemöter Skatteverket i fråga om argumentation och dokumentation.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Substansfrågor: hur man ska tänka vad gäller placering av personal i olika länder, antal anställda, vilka funktioner ska bedrivas var
  • Gränsöverskridande omstruktureringar: vilka konsekvenser uppkommer ifall personer, risker eller tillgångar förflyttas mellan olika länder
  • Finansiella transaktioner
  • Värdering av immateriella tillgångar
  • Viktiga rättsfall, såväl i Sverige som internationellt
  • Prissättningsbesked: överenskommelser mellan skattemyndigheter i olika länder för prissättningen av framtida transaktioner
  • Tvistlösning: hur dubbelbeskattning som uppstått till följd av skatterevisioner kan undanröjas
  • OECD:s s.k. Pillar 1 och Amount A: reglerna som syftar på att omallokera delar av skattebasen till marknadsländer
  • OECD:s s.k. Pillar 1 och Amount B: förbestämda vinstnivåer som kan appliceras på vissa distributionsfunktioner

Målgrupp:
Kursen riktar sig till skatt- och/eller ekonomiansvariga, revisorer, redovisningskonsulter, controllers samt andra vars arbete delvis berör/eller kommer beröra internprissättning.

Nivå/förkunskaper:
Grundläggande skatterätt, helst även internationell beskattning och internprissättning. Grundläggande kunskaper i ekonomi/redovisning är fördelaktigt.

Syfte/mål med utbildningen:
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna avancerade kunskaper om internprissättning samt vilka olika analyser som finns samt de svenska och internationella krav som företagen har att rätta sig efter. Under kursdagen kommer du även ha möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna i form av ett case.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Substansfrågor och gränsöverskridande omstruktureringar.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Finansiella transaktioner och värdering av immateriella tillgångar. Olika typer av transaktioner samt funktions- och jämförbarhetsanalyser.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Tvistlösning.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Framtiden.
Case-studies förekommer löpande under dagen.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

27 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 27 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Jérôme Monsenego
Professor i internationell skatterätt
Läs mer