Välkommen till en fortsättningskurs i rättsmedicin med Ingemar Thiblin som föreläsare.

Livesändning – kurstillfället den 24 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Fortsättningskursen i rättsmedicin för jurister inleds med en betraktelse över fenomenet faktaresistens och dess betydelse för rättsmedicinska bedömningar. Därefter följer en genomgång av de etablerade principerna och den praktiska tillämpningen av dessa för skadedokumentation och skadetolkning.  Detta moment är delvis en fördjupning av det som förmedlades på grundkursen men förutsätter inga baskunskaper i rättsmedicin.  Förmiddagen avslutas med en genomgång av typfall som illustrerar hur differentialdiagnostik mellan olika dödssätt (homicid, suicid, olycksfall, sjukdom) görs när en och samma dödsorsak (t.ex. förgiftning, skottskada, bukhinneinflammation m.m.) kan vara relaterad till fler än ett dödssätt.

Under eftermiddagsblocket presenteras vetenskapliga och praktiska aspekter på utredning av misstänkt dödligt eller icke dödligt våld mot barn. Merparten av tiden kommer att ägnas åt den vetenskapligt omstridda fyndtolkningen på spädbarn.

Som deltagare får du kunskap om:

Förmiddag

 • Kunskaptsteori: En säger si en annan så, vem ska man lita på?
 • Principer och praktiskt tillvägagångssätt för skadedokumentation
 • Principer för skadetolkning
 • Homicid, suicid eller olycksfall – vilka slutsatser kan dras utifrån skadebilden (särskilda tecken, vitaltecken mm)

Eftermiddag

 • Filicid (barnamord). Epidemiologi, karaktärisering och fyra fallbeskrivingar.
 • Frakturer och/eller vätskeansamling under hårda hjärnhinnan på spädbarn. Vilka är orsakerna och hur tar man reda på det?

Målgrupp

Advokater med inriktning på straffrätt och vårdnadsärenden.

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.