Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år. Trots det finns inga kurser på marknaden. Denna kursen under ledning av advokat Tor Dunér behandlar finansieringsformerna lån, factoring, leasing/hyra och avbetalningsköp, vilka gör det möjligt för företag att tillgodose behovet av löpande rörelsekapital och förbättrad likviditet.

Livesändning – kurstillfället den 4 november enbart att livesändas. Läs mer här!

Utöver de centrala civilrättsliga reglerna i t. ex. skuldebrevslagen behandlas även sakrättsliga aspekter samt vissa näringsrättsliga bestämmelser som kan bli tillämpliga på finansiärens sida (tillstånds- eller registreringsplikt). Vid genomgången av lånefinansiering redogörs också för olika säkerheter som normalt förekommer vid sådan finansiering.

Till viss del redogörs även översiktligt för de redovisningsprinciper som gäller vid leasing/hyra. De standardavtal eller standardvillkor som utvecklats inom respektive område genom bl. a. branschföreningars arbete behandlas också. Inom varje avsnitt tas vägledande rättsfall upp.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka villkor blir aktuella vid upprättande av skuldebrev eller låneavtal.
 • Hur factoring fungerar i praktiken, vilka avtalsvillkor som är vanliga i marknaden samt vilka skillnaderna är mellan fakturabelåning och fakturaköp.
 • Skillnaden mellan operationell och finansiell leasing, vilka avtalsvillkor som är vanliga i marknaden och hur en sale och leaseback-transaktion kan genomföras.
 • Gränsdragningen mellan leasing/hyra och avbetalningsköp och vilka avtalsvillkor som är vanliga i marknaden.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister på affärsjuridiska byråer, bank- och bolagsjurister samt till personer anställda på ekonomi- och finansavdelningar eller liknande som arbetar med finansieringsfrågor.

Övrigt:

Kursmaterialet omfattar föreläsarens PowerPoint-presentation, exempel på vissa standardvillkor och referat av ett antal vägledande rättsfall.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Lån. Skuldebrevslagen. Standardavtal och standardvillkor på marknaden. Tillstånds- eller registreringsplikt för långivare.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Säkerheter. Pant, företagsinteckning, borgen.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Factoring. Fakturaköp och fakturabelåning. Riskfördelning. Sakrättsliga moment. Tillstånds- eller registreringsplikt för factorn.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Leasing/hyra. Avbetalningsköp. Riskfördelning. Sakrättsliga moment. Redovisningsprinciper. Sale och leaseback. Löseöreköpslagen. Tillstånds- eller registreringsplikt för leasegivare och avbetalningssäljare.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.