Som chef och ledare behöver du dagligen förhandla och fatta beslut med kunder och leverantörer, men du behöver ofta även förhandla med flera enheter och funktioner inom den egna organisationen. Denna kurs ger dig verktyg att förstå förhandlingsprocessen och ger dig kunskap att förhandla på ett strategiskt sätt.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,83 av 5,0 ⭐


Kursen har mål på tre olika nivåer:

 • På personlig nivå kommer du att få en solid kunskap och förstå förhandlingsprocessen så att du kan förhandla på ett strukturerat och effektivt sätt.
 • På medarbetarnivå kommer du att få kunskap om hur du stödjer och aktivt bidrar till dina medarbetares förhandlingskompetens:
  • såväl före som efter en förhandling.
  • såväl från ett tekniskt som ett emotionellt och relationellt perspektiv.
 • På organisatorisk nivå kommer du att få perspektiv om hur du arbetar med hela din organisationsenhet.

Under dagen kommer deltagarna att få delta i rollspel och för att alla ska få personlig återkoppling är antalet deltagare begränsat till 22 deltagare.


 

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur du som chef och ledare kan stödja och utveckla dina medarbetares förmåga att förhandla från ett teknikperspektiv.
 • Hur du som chef och ledare kan stödja och utveckla dina medarbetares förmåga att förhandla från ett emotionellt- och relationsperspektiv.
 • Perspektiv på hur du som chef och ledare kan stödja och utveckla din organisations förmåga att förhandla på ett framgångsrikt sätt med fortsatt bibehållna goda relationer.
 • Förhandlingsprocessen
 • Förhandlingens psykologi
 • Planering av förhandlingens olika faser
 • Praktikfall och rollspel med personlig återkoppling

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med kursen är du som chef och ledare ska kunna stödja och utveckla dina medarbetares förmåga att genomföra förhandlingar med framgångsrika resultat och med fortsatt goda relationer. Detta både på individ- som organisationsnivå.

Kursdokumentation:

Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”, som Ulf författat, ingår som kursdokumentation*.

*För kompetensabonnemanginnehavare kostar boken 350 kr exkl moms.

I boken finns mallar för hur du kan förbereda dig på ett strukturerat sätt och exempel på frågor att ställa dig själv efter en förhandling, för att ständigt bli effektivare som förhandlare. Boken ger också en ingående beskrivning av förhandlingsprocessens olika faser och vad du ska tänka på i respektive fas.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Förhandlingsteknik från ett ledarskapsperspektiv.
Effektiva tekniker för att ta och behålla initiativet.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Förhandlingens psykologi, och hur du på ett proaktivt sätt påverkar samarbetsklimatet.
Hur du aktivt bidrar till att utveckla goda relationer.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Förhandling i praktiken, från förberedelser, över själva förhandlingen till reflektionen efteråt.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Perspektiv på konflikter och konflikthantering.
Hur du tar ledarskapet i konfliktfyllda förhandlingar.
Hur du stödjer dina egna medarbetare före och efter en komplex och konfliktfylld förhandling.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.  version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Ulf Giege
Förhandlings- och ledarskapsexpert
Läs mer