Välkommen till en ny kurs inom förhandlingsteknik i samband ledningsrätter under ledning av förhandlingsexperten Johan Lagerbielke.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,89 av 5,0 ⭐


Dag 1 Förhandlingar i allmänhet. Förberedelse inför förhandling, pris- och problemlösandeförhandlingar samt förhandlingens psykologi och kommunikationen med motparten

Vi kommer under dagen att lära oss grunderna i pris- och problemlösandeförhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.

Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling gällande ledningsrätter. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under dagen så får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen kommer att ha ett allmänt innehåll. Syftet med detta är att fokus skall ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den juridiska analysen som annars lätt kan hamna i förgrunden.

Dag 2 – Förhandlingar, case samt hur man bygger konstruktiva relationer.

Under den andra kursdagen kommer vi att tillämpa förhandlingsmodellen på besvärliga situationer i samband med ledningsrätter. Vi ser på alternativen inför en förhandling; tex en annan dragning eller att söka ledningsrätt och gå till domstol? Hur kan vi använda oss av dessa?

Vi kommer också se på bemötande strategier och hur det kan användas i kontakter med markägare. Vad har vi att spela med i förhandlingar och hur undviker vi prejudicerande uppgörelser?

Slutligen ska vi titta på strategier för besvärliga situationer som kan uppkomma t.ex. förhandlingar i samband med ledningsrätter med entreprenörer, myndigheter och kanalisationsägare.

Hur kan vi hantera besvärliga motparter och vanliga situationer som dyker upp?

 

Kursdokumentation

Kursdokumentation lämnas av Johan Lagerbielke vid kurstillfället.

Övrigt

Kursen är en interaktiv work-shop och den bärande tanken är att deltagarna ska få med sig en strukturerad metod för att förbereda sig inför och genomföra förhandlingar samt få träna förhandling utifrån metoden.

För att säkerställa att du som deltagare får ut så mycket som möjligt av kursen har vi valt att begränsa antal platser till maximalt 22 deltagare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Introduktion
Praktikfall 1, fördelande förhandling, en fråga
Distributiva förhandlingar

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Praktikfall 2, fördelande förhandlingar, förhandla paket
Förhandlingsprocessen, vad händer mellan parterna

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Teoripass, förberedelse inför en problemlösande förhandling.
Tillämpning av förberedelse modell

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Praktikfall 2, problemlösande förhandling

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

18.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

09 Sep-10 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 10 Okt 2024

Utbildningstimmar: 12

Denna kurs ingår endast  i Kompetensabonnemang Premium.

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Johan Lagerbielke
Förhandlingsexpert
Läs mer