Förundersökningen ligger till grund för åklagarens åtalsbeslut. Därmed är det viktigt att advokater och andra aktörer har kunskap om vad ett beslut att inleda/lägga ner/avsluta förundersökningen får för betydelse för den misstänkta.

Vilka processuella tvångsmedel står till åklagarens förfogande före och under förundersökningen? Föreläsare och advokat Solveig Sörlien ger under kursen kunskap om de misstänktas rätt till partsinsyn i förhållande till förundersökningssekretessen, och vilken betydelse en utsaga lämnad under förundersökningen kan få i förhållande till utsagan i rätten.

Under dagen kommer vi även att beröra andra beslut under eller efter förundersökningen som kan fattas av åklagaren förutom att åtal väcks såsom reglerna om förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och straffvarning och vilken roll advokaten då kan ha. Kursen kommer innehålla flera praktiska exempel.

I varje delmoment kommer reglerna kring unga lagöverträdare och misstänkta under 18 år att beröras för det fall regleringen skiljer sig åt.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Den rättsliga regleringen angående förundersökningen
 • Vilka tvångsmedel som kan förekomma under förundersökningen
 • De misstänktas och andras rättigheter och skyldigheter under förundersökningen och efter om förundersökningen läggs ner
 • Vilken betydelse utsagor lämnade under förundersökningen kan ha under rättegången
 • Betydelsen av RB 23:18 och åklagarens beslut i åtalsfrågan såsom åtal, förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse, straffvarning och strafföreläggande

 Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater som arbetar med brottmål, men även andra yrkeskategorier som behöver kunskap om hur en förundersökning bedrivs såsom poliser, journalister, domare, tjänstemän från Tullverket och Kriminalvården och Socialtjänsten.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Den rättsliga regleringen angående förundersökningen och vad som är reglerat särskilt för unga lagöverträdare och för misstänkta under 15 år

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Genomgång av de tvångsmedel som kan aktualiseras under förundersökningen

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Misstänktas, målsägandes, vittnens, anhörigas rättigheter och skyldigheter under förundersökningen

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Förundersökningens betydelse då åtal väcks eller när åtal inte väckts. Reglerna om andra beslut än där åtal väcks, t.ex. beslut om förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse, straffvarning och strafföreläggande och advokatens roll därvid

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå