Generationsskiften är komplexa. Som rådgivare i dessa processer möter du vitt skilda aspekter som rollförändringar, relationer, rättvisa, skatt, finansiering och juridik. Självklart behöver du inte vara expert på allt – men du behöver förstå vad dessa aspekter innebär, hur de påverkar varandra och i vilken ordning det kan vara lämpligt att diskutera och hantera dem.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,65 av 5,0 ⭐


Under kursen fokuserar vi på de komplexa frågor du möter när din kund står inför ett generationsskifte. Det är ett känsligt ämne som de flesta ägare känner stor osäkerhet inför – inte minst när skiftet sker inom familjen. Behovet av stöd genom processen är stort. Som rådgivare fyller du en viktig funktion om du kan fungera som guide på vägen genom skiftet. Denna kurs ger dig verktyg för just detta.

Kursen är case-baserad, vilket innebär att aktivt deltagande förväntas av kursdeltagarna. Ett case (skickas ut innan kursstart) löper som en röd tråd genom kursdagarna. Kortare föreläsningsinslag kommer att blandas med diskussioner, där deltagarna såväl i mindre grupper som tillsammans med kursledarna kommer att ”lösa” caset. Familjerättsliga och skatterättsliga aspekter behandlas löpande. Syftet med metodiken är att ge en förståelse för hur olika kunskapsområden måste samverka för att ett generationsskifte ska bli lyckat ur såväl familjens som företagets perspektiv.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Hur tar man upp frågan om ägarskifte med kunden?
 • Vilka ur familjen bör involveras i diskussionerna?
 • Vilka frågor kan det vara lämpligt att början med?
 • Hur skapar man rättvisa i den övertagande generationen?
 • Hur beräknar man ett rimligt värde på bolaget vid skifte inom familjen?
 • Hur ska barn som ev. inte vill bli delägare kompenseras?
 • Vilka familjerättsliga frågor måste hanteras?
 • Hur utformar man testamenten och andra familjerättsliga dokument för en FÅAB-ägare?
 • Vilka särskilda frågor aktualiseras i ett aktieägaravtal för FÅAB?
 • Hur skapar man ett fungerande samspel i den nya ägarkretsen?
 • Vilka frågor blir det ofta konflikt om och hur hanterar man dessa?
 • Hur säkerställer man att ägandet stannar inom familjen?
 • Hur ska skiftet av aktier finansieras?
 • Vilka skattemässiga överväganden bör göras?
 • Vilka skattelösningar använder man i olika situationer?
 • Hur förbereds och genomförs en extern försäljning om det blir aktuellt?
 • Hur beskattas en extern försäljning?
 • Vilken eventuell roll har du som rådgivare i processen – vid sidan av din ordinarie profession?

Målgrupp:

Kursen vänder sig främst till skattejurister, revisorer, bankrådgivare, redovisningskonsulter och övriga rådgivare.

Dag 1
08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursdag 1 avslutas

Dag 2
08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

17.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

02 Okt-03 Okt 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 03 Nov 2024

Utbildningstimmar: 12

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Anneli Linhard
Jurist
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Annika Hall
Rådgivare
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Johanna Wiklund
Jurist, auktoriserad skatterådgivare - Grant Thornton
Läs mer