Sedan 2019 gäller att det skattemässiga avdraget för räntekostnader begränsas till 30 procent av bolagets avdragsunderlag, motsvarande bolagets skattemässiga EBITDA. Hanteringen av räntekostnader har dock inte alltid varit prioriterat till följd av det låga ränteläget. I takt med allt stigande räntekostnader ökar dock behovet av att hantera det skattemässiga ränteavdraget och därigenom minska kostnaderna i företaget.

Kursen går därför igenom bedömningen av vilka räntekostnader som ska ingå i räntenettot samt reglerna för hur det skattemässiga EBITDAT:t ska beräknas. Vidare kommer kursen att ta upp möjligheterna att koncernutjämna inom koncerner samt olika överväganden som bör göras i samband med skatteberäkningen samt strategiska överväganden för att maximera avdraget.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Hur man beräknar avdragsunderlaget
  • Hur man fyller i N9-blankett
  • Överväganden för koncernutjämning
  • Strategiska överväganden för räntehanteringen

Målgrupp:

Skattejurister, revisorer, controllers, ekonomiansvariga.

Syfte med utbildningen:
Syftet med kursen är att ge deltagarna verktygen för att praktiskt kunna beräkna räntenettot och deklarera korrekt. Vidare ska deltagarna kunna fatta strategiska beslut kring nyttjandet av räntekostnader och placering av finansieringen inom koncernen samt göra överväganden för koncernutjämning inom större koncerner.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Inledande genomgång av ränteavdragsbegränsningsreglerna; räntenetto, avdragsunderlag, avdragsutrymme och kvarstående räntenetton. Kort om det skattemässiga aktiveringsförbudet och finansiell leasing.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Hantering av handels- och kommanditbolag samt underskottsspärrar.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Koncernutjämning och strategisk hantering av räntekostnader; kvittning och koncernbidrag.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Hantering av gränsdragningsfrågor; öppna yrkanden, dialogfrågor och förhandsbesked. Frågestund.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

12 Dec 2023

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 12 Jan 2024

Utbildningstimmar: 6

T.o.m. 27 Dec 2023

On Demand
T.o.m. 27 Dec 2023

Utbildningstimmar: 6

Stockholm

23 Feb 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 23 Mar 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Alexander Sjöwall
Skattejurist                     
Läs mer