Konkurrensrättslig nyhetsdag är en heldag fullmatad med det senaste inom konkurrensrätten med våra föreläsare, advokaterna Karl Hammarlund och Helene Andersson.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,64 av 5,0 ⭐


Under kursdagen får du kunskap om konkurrensreglernas syfte och innehåll och diskuterar en rad konkurrensrättsliga frågeställningar kopplade till konkurrensreglernas centrala delar; förbudet mot konkurrensbegränsande avtal, förbudet mot missbruk av dominerande ställning samt förvärvskontrollen.

Du får även lära dig hur du bör agera förebyggande och hur du ska agera vid en gryningsräd. Som deltagare ges du möjlighet att under en hel dag fördjupa dig kring konkurrensreglerna och deras tillämpning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur konkurrensrättsliga risker identifieras i verksamheten och hur man kan arbeta med compliance.
 • Hur man ska agera i kontakter med konkurrenter och vilka typer av samarbeten som faktiskt är tillåtna.
 • Hur hårt man kan binda sina återförsäljare/vad man inte behöver acceptera som återförsäljare.
 • Vilka spelregler som gäller för företag med en dominerande ställning.
 • Hur man bäst agerar vid händelse av en gryningsräd.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig främst till bolagsjurister som är intresserade av en närmare diskussion om hur företaget undviker konkurrensrättsliga fallgropar och hur risker minimeras ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.

Nivå:

Du kommer i kontakt med konkurrensrättsliga frågeställningar i er verksamhet eller är intresserad av att lära dig mer.

Syfte med utbildningen:

Syftet med utbildningen är att ge dig fördjupade kunskaper inom konkurrensrätten och en god överblick av den senaste utvecklingen på området.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Konkurrensrättslig introduktion

 • Under det första passet ger vi en kort introduktion och repetition av konkurrensrättens grunder, syfte, förbud och sanktioner.
 • Vi diskuterar nyheter på området och vilka frågor myndigheterna prioriterar just nu.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Konkurrensbegränsande avtal – mellan konkurrenter

 • Under dagens andra pass går vi igenom vad som gäller i kontakter med konkurrenter. Vad får man komma överens om med konkurrenter och vad bör man undvika att diskutera eller samarbeta kring? Vi pratar här bl.a. om risker förknippade med otillåtna informationsutbyten och anbudssamarbeten, men diskuterar även möjligheterna för konkurrenter att samarbeta inom områden som rör hållbarhet, forskning- och utveckling, m.m.
 • Vi ger förslag på rutiner och försiktighetsåtgärder.
 • Under passet tar vi även upp vad som händer vid en gryningsräd och hur företag kan förbereda sig för att minimera de negativa effekterna av en gryningsräd.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Konkurrensbegränsande avtal – mellan aktörer i olika handelsled

Sedan den 1 juni i år har företag en skyldighet att följa de nya regler för vertikala avtal (t.ex. leverantörs- och distributionsavtal) som antogs förra året. Vi går igenom vad som gäller inom detta område och ger konkreta exempel på konkurrensbegränsningar som är tillåtna respektive otillåtna i avtal med kunder och leverantörer. Vi diskuterar vilka krav du kan ställa på din återförsäljare eller leverantör utan att därmed riskera att bryta mot reglerna.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Missbruk av dominerande ställning och företagskoncentrationer

 • Avslutningsvis går vi igenom reglerna för missbruk av dominerande ställning, vad som gäller om ditt företag träffas av dessa regler och motsatsvis vilka slags villkor ditt företag inte ska behöva acceptera om ni t.ex. har en leverantör med en dominerande ställning.
 • Vi går kort igenom när det är obligatorisk att anmäla ett förvärv till konkurrensmyndigheten innan det kan genomföras och när en frivillig anmälan av ett förvärv bör övervägas. Vi ger tips på hur denna process blir så smidig som möjligt.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 90 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Helene Andersson
Counsel/Advokat/docent i Europarätt
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Karl Hammarlund
Associate
Läs mer