E-kurs med advokat Lennart Åhl om konsumententreprenader.

På denna e-kurs görs en genomgång av konsumenttjänstlagen med tonvikt på de delar som påverkar byggprocessen. Syftet med kursen är att spegla de regleringar som påverkar konsumenter och näringsidkare. Betoning ligger på de paragrafer som är dispositiva och indispositiva.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,91 av 5,0 ⭐


E-kursen kommer att ge dig kunskap om hur man bäst företräder både konsument och näringsidkare vid upphandling och i tvister. Föreläsningen baseras på de hjälpmedel som förhandlats fram genom byggbranschen och konsumentföreträdare, samt aktuella rättsfall.

Som deltagare får du kunskap om:

  • De delar som påverkar avtalsfriheten.
  • Innebörden av reklamationstid/ansvarstid och garantitid.
  • Fel, försening och skadestånd, vite.
  • Vikten av parternas rättigheter och skyldigheter vid reklamationer.
  • Skyldighet och rättighet att avhjälpa fel.
  • Aktuella rättsfall.

Kursinnehåll och upplägg:

Här anges mer specifika programpunkter och agendan, tex:

  • Introduktion: Översikt av material och program.
  • Pass I: Genomgång av konsumenttjänstlagen.
  • Pass II: Genomgång av framtagna hjälpmedel (Hatverkarformulär, ABS 18) m.m.
  • Avslutning: Sammanfattande analys och slutsatser.

Målgrupp:

Advokater och jurister som företräder konsumenter, byggare, leverantörer och konsulter som är inblandade i konsumententreprenade.

Syfte med utbildningen:

Deltagarna ska efter kursen ha en sammanfattande bild av hur man bäst företräder part i konsumententreprenader.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i oktober 2021 och är tre timmar lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Lennart Åhl
Advokat
Läs mer