Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår nya kurs om analysering av företagets ekonomiska rapporter. Föreläsaren är auktoriserad redovisningskonsult Annica Kämpe.

De finansiella rapporterna är grunden till de beslut företaget ska ta, därför är det viktigt att siffror och analyser är korrekta. Under kursen går vi igenom  hur vi går till väga för att få säkra siffror och bra analysering av företagsrapporter. Vidare tittar vi på hur vi kan bedöma ett företag utifrån dessa rapporter. Detta är viktiga kunskaper att ha när man ska ingå avtal med nya kunder och leverantörer.

Vi går även igenom hur vi kan göra den löpande redovisningen smidigare och hur vi snabbt kan göra en överskådlig syn för att förstå företagets finansiella ställning och resultat. När vi ser resultatet för ett företag måste vi kunna budgetera inför framtiden baserat på detta utfall.

Som kursdeltagare får du en uppdatering och strategiska kunskaper om:

  • Analysering av företagets ekonomiska rapporter
  • Budget, prognos och utfall
  • Kravställning när det gäller nya affärssamarbeten.
  • Säkra siffrorna i ditt företags rapporter samt upptäcka risker i flöden.
  • Ekonomens ansvar och skyldigheter, från Ekobrottsmyndigheters och SRF:s synvinkel.
  • Även genomgång av kravställning vid ERP byte

Syfte:

Lär dig förstå och göra en bättre bedömning av ett företags siffror.
Fördjupa även den interna kunskapen gällande kontrollen av siffrorna.

Målgrupp:

Kursen är primärt för ekonomiassistenter, controllers, ekonomichefer samt andra ekonomer som behöver få strategiska kunskaper gällande hur man kvalitetssäkrar företagets ekonomiska rapporter. Kursen passar även chefer och ledare som behöver få en helhetsbild över arbetet kring budget, prognos och utfall samt bättre förståelse för hur man ska analysera företagets rapporter.

Nivå:

Du bör ha grundläggande förståelse av ett företags balans och resultatrapport. Förståelse av periodisering av intäkter och kostnader.
Kunskap kring avskrivning, periodisering samt skillnaden mellan likviditets och resultatpåverkan.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

25 Apr 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 25 Maj 2024

Utbildningstimmar: 6

Varsågod att ta del av en introduktion i ämnet med föreläsare och auktoriserad redovisningskonsult Annica Kämpe

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Annica Kämpe
Auktoriserad redovisningskonsult
Läs mer