Syftet med denna kurs är att ge deltagaren kunskaper för att förstå och kunna granska rättsintyget.

Livesändning – kurstillfället den 15 december kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Kursen är uppbyggd kring sju stycken rättsfall* där Rättsläkarna i Väst i varje fall utfärdat ett rättsmedicinskt yttrande på uppdrag av advokat/advokats klient. I varje rättsmedicinskt yttrandet presenteras dels vår egen bedömning i ärendet, dels granskas och kommenteras rättsintyget som utfärdats av Rättsmedicinalverket. Rättsmedicinska bedömningar kommer att diskuteras. Vi tittar också på hur domstolarna har uppfattat budskapen i de rättsmedicinska yttrandena och i rättsintygen. Vanliga skador som uppstår till följd av yttre våld och väsentlig anatomi samt fysiologi kommer att presenteras.

Några månader innan kursen kommer en digitalt baserad uppstart att ske där deltagarna kommer att få ett digitalt moment (Blended learning) som introduktion i ämnet och dessutom ett par uppgifter att förbereda inför kursstart. Det finns också möjlighet att skicka in egna specifika frågeställningar.

* rättsfall som kommer tas upp behandlar (med reservation för mindre justeringar) skarpt våld mot bröstkorgen, trubbigt våld, sexuellt övergrepp, brott i nära relation, grepp om halsen, skarpt våld mot större kärl och skakvåld.

Som deltagare får du kunskap om:

 • hur du kritiskt granskar ett rättsmedicinskt intyg
 • second opinion av rättsmedicinska intyg
 • hur du kritiskt granskar en läkarjournalanteckning från sjukvården
 • grundläggande skadelära och tillhörande anatomi samt fysiologi
 • den rättsmedicinska sannolikhetsskalan

Målgrupp

Försvarsadvokater, advokater som agerar målsägandebiträde i brottmål, biträdande jurister.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Introduktion. Fall 1 – Knytslaget eller stöten mot dörrkanten

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Fall 2 – Det sexuella övergreppet mot barnet
  Fall 3 – Våldtäkten eller det frivilliga samlaget

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Fall 4 – De sju skärsåren på överkroppen
  Fall 5 – Knivsticket i ryggen

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Fall 6 – Strypgreppet
  Fall 7 – Armkroken runt halsen

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.